herbeBOI - Powiat Malborski

GN.E.03 - Wydawanie zezwoleń na wykreślenia ciężaru realnego w KW

WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII, KATASTRU I NIERUCHOMOŚCI

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie zezwolenia na wykreślenia z księgi wieczystej hipoteki, ciężaru  realnego, odpis księgi wieczystej (pobierz: [.DOC], [.PDF]).

Komórka organizacyjna

Starostwo Powiatowe w Malborku
Pl. Słowiański 17
82-200 Malbork

Pokój nr 27, 28; telefon 55 646 04 20, 55 646 04 21, fax 55 646 04 19

Opłaty

Bez opłat

Termin i sposób załatwienia

Niezwłocznie

Podstawa prawna

  • Dekret z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej (t.j. Dz. U. Nr 3 poz. 13 z 1945 r. ze zmianami)
  • Dekret z dnia 8 sierpnia 1946 r. o wpisywaniu w księgach wieczystych prawa własności na cele reformy rolnej, w brzmieniu ustalonym przepisami art.5 ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej w związku z reformą ustrojową Państwa ( t.j. Dz. U. z 1998r. Nr 106, poz. 668 ze zm.)
  • Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece ( t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 124 poz. 1361)
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 225 poz. 1635 z późniejszymi zmianami)

Tryb odwoławczy

Brak

Dodatkowe informacje, uwagi

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy.