herbeBOI - Powiat Malborski

GN.N.03 - Nieodpłatne przyznanie własności działki dożywotniej siedliskowej wyłączonej przekazanego gospodartwa rolnego w zamian za rentę lub emeryturę

WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII, KATASTRU I NIERUCHOMOŚCI

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

  • pisemny wniosek ze wskazaniem położenia działki, jej numer, numer KW
  • decyzja o przekazaniu gospodarstwa za świadczenia emerytalno- rentowe
  • tytuł prawny do budynków w wypadku żądania nieodpłatnego przyznania działki pod budynkiem (siedliskowej)
  • postanowienie o stwierdzenie nabycia spadku i zaświadczenie o użytkowaniu działki dożywotniej, gdy z wnioskiem występują następcy prawni

Komórka organizacyjna

Sekretariat Starostwa Powiatowego w Malborku

Pl. Słowiański 17
82-200 Malbork

Termin i sposób załatwienia

Nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.

Podstawa prawna

  • Art. 118 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (t. j. Dz. U. z 2008 nr 220 poz. 1413) (działka dożywotnia)
  • Art. 6 ustawy z dnia 24 lutego 1989 r. o zmianie ustawy ubezpieczeniach społecznych rolników indywidualnego członków ich rodzin oraz o zmianie ustawy o podatku rolnym (Dz. U. Nr. 10, poz. 53 ze zm.) (działka siedliskowa)

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku w terminie 14 dni od doręczenie decyzji.

Dodatkowe informacje, uwagi

Szczegółowych informacji udziela się w pok. 30.

Nr tel. 55 646 04 22