herbeBOI - Powiat Malborski

KD.PJ.02 - Wydanie prawa jazdy lub pozwolenia osobie mającej wydany zakaz na okres nie przekraczający 1 roku

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI, TRANSPORTU I DRÓG

Wymagane dokumenty

Komórka organizacyjna

Starostwo Powiatowe w Malborku
Plac Słowiański 17 
82-200 Malbork

Wydział komunikacji Transportu i Dróg
Stanowisko 1, 2

Tel. 55 646-04-33

Opłaty

Opłata skarbowa – 10,50 zł – za decyzję

Termin i sposób załatwienia

W dniu złożenia wniosku lub w ciągu 7 dni roboczych.

 

Podstawa prawna

Ustawa o kierujących pojazdami z 5 stycznia 2011 roku (Dz. U. z 2019r. poz. 341).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 24 lutego 2016 roku (Dz. U. z 2016 roku poz. 231).

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje Stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Starosty Malborskiego w terminie 14 dni od jej doręczenia (art. 127 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego).