herbeBOI - Powiat Malborski

KD.PJ.03 - Wydanie prawa jazdy lub pozwolenia osobie podlegającej kontrolnemu sprawdzeniu kwalifikacji (przekroczenie 24 pkt. karnych) za pośrednictwem wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI, TRANSPORTU I DRÓG

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

Wniosek i decyzja o wydaniu prawa jazdy lub pozwolenia

Załączniki do wniosku:

  • orzeczenie psychologiczne stwierdzające brak przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami
  • fotografia ( pozycja frontalna )

Po złożeniu wniosku generowany jest profil kandydata na kierowcę (PKK), z którym zainteresowana osoba udaje się do WORDU w celu umówienia się na egzamin

Komórka organizacyjna

Starostwo Powiatowe w Malborku
Plac Słowiański 17 
82-200 Malbork

Wydział komunikacji Transportu i Dróg
Stanowisko 1, 2

Tel. 55 646-04-33

Termin i sposób załatwienia

od 7 dni

 

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 24 lutego 2016 roku (Dz. U. z 2016 roku poz. 231).

Ustawa o kierujących pojazdami z 5 stycznia 2011 roku (Dz. U. z 2019r. poz. 341).

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje Stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Starosty Malborskiego w terminie 14 dni od jej doręczenia (art. 127 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego).