Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Powiat Malborski

GN.E.01 - Sporządzanie informacji o posiadaniu gospodartwa rolnego

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Wniosek zainteresowanego złożony osobiście lub za pośrednictwem poczty

Załączniki:


Komórka organizacyjna

Starostwo Powiatowe w Malborku
Pl. Słowiański 17
82-200 Malbork

Pokój nr 28; telefon 55 646 04 21, fax 55 646 04 19


Opłaty

Opłata skarbowa: 17 zł.

Z opłaty skarbowej zwolnione są czynności wyliczone w art. 2 ustawy o opłacie skarbowej (Dz. U. 2006 r. Nr 225 poz. 1635 z późniejszymi zmianami).


Termin i sposób realizacji

Niezwłocznie


Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 17maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2010 Nr 193, poz.1287)
  • Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków  (Dz. U. 2001 Nr 38, poz. 454)
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2006 Nr 225, poz. 1635)

Tryb odwoławczy

Brak


Dodatkowe informacje, uwagi

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy.