Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Powiat Malborski

GN.E.02 - Wniosek o udostępnienie rejestru cen nieruchomości

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Załączniki:

 


Komórka organizacyjna

Starostwo Powiatowe w Malborku
Pl. Słowiański 17
82-200 Malbork

Pokój nr 27; telefon 55 646 04 20, 55 646 04 21, fax 55 646 04 19


Opłaty

Za  udostępnienia danych opłaty są pobierane przed ich wydaniem zgodnie z ustawą.


Termin i sposób realizacji

Niezwłocznie


Podstawa prawna

 • art. 24, art. 40 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2020r.poz.276,284,782,1086),

 • §51 i §52 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U.2001.38.454 ze zmianami),

 • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101 poz. 926 tekst jednolity z późn. zm.),

 • art. 156-158 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2014.518 ze zmianami)


Tryb odwoławczy

Brak


Dodatkowe informacje, uwagi

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy.