Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Powiat Malborski

GN.E.04 - Wykonanie wypisu z rejestru gruntów, budynków i lokali do celów prawnych i wyrysu z mapy ewidencyjnej do celów prawnych

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Pisemny wniosek (przekazanie osobom innym niż właściciele danych chronionych następuje po wykazaniu interesu prawnego i/lub przedłożenia upoważnienia/pełnomocnictwa)


Komórka organizacyjna

Starostwo Powiatowe w Malborku
Pl. Słowiański 17
82-200 Malbork

Pokój nr 27, 28; telefon 55 646 04 20, 55 646 04 21, fax  646 04 19


Opłaty

 

Lp.

Nazwa materiału zasobu

Jednostka

rozliczeniowa

Stawka

podstawowa

(Sp)

1

Wypis z rejestru gruntów w postaci dokumentu elektronicznego

Jednostka

rejestrowa

gruntów

40,0 zł

2

Wypis z rejestru gruntów w postaci dokumentu drukowanego

50,0 zł

3

Wypis z rejestru gruntów bez danych osobowych w postaci dokumentu elektronicznego

24,0 zł

4

Wypis z rejestru gruntów bez danych osobowych w postaci dokumentu drukowanego

30,0 zł

5

Wypis z rejestru gruntów oraz wyrys z mapy ewidencyjnej w postaci dokumentu elektronicznego

140,0 zł

6

Wypis z rejestru gruntów oraz wyrys z mapy ewidencyjnej w postaci dokumentu drukowanego

150,0 zł

7

Wyrys z mapy ewidencyjnej w postaci dokumentu elektronicznego

105,0 zł

8

Wyrys z mapy ewidencyjnej w postaci dokumentu drukowanego

110,0 zł

9

Wypis z rejestru budynków albo wypis z rejestru lokali w postaci dokumentu elektronicznego

Jednostka

rejestrowa

budynków albo

jednostka

rejestrowa lokali

25,0 zł

10

Wypis z rejestru budynków albo wypis z rejestru lokali w postaci dokumentu drukowanego

30,0 zł

11

Wypis z kartoteki budynków albo wypis z kartoteki lokali w postaci dokumentu elektronicznego

Pozycja kartoteki

budynków albo

pozycja kartoteki

lokali

15,0 zł

12

Wypis z kartoteki budynków albo wypis z kartoteki lokali w postaci

20,0 zł


Termin i sposób realizacji

Niezwłocznie


Podstawa prawna

  • art. 24, art. 40 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2020r. poz.276,284,782,1086),
  • §51 i §52 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U.2001.38.454 ze zmianami),
  • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101 poz. 926 tekst jednolity zpóź. Zm.)

Tryb odwoławczy

Brak


Dodatkowe informacje, uwagi

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy.