Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Powiat Malborski

GN.E.05 - Zgłoszenie zmian danych objętych ewidencją budynków i lokali

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Zgłoszenie zmian danych objętych ewidencją gruntów i budynków:


Komórka organizacyjna

Starostwo Powiatowe w Malborku
Pl. Słowiański 17
82-200 Malbork

Pokój nr 27, 28; telefon 55 646 04 20, 55 646 04 21, fax 55 646 04 19.


Opłaty

Bez opłat


Termin i sposób realizacji

Niezwłocznie


Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 17maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2010 nr 193, poz.1287 z późniejszymi zmianami)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1287 z późniejszymi zmianami)
 • Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2001 r. nr 38, poz. 454 z późniejszymi zmianami)
 • Ustawa z dnia 7 lipca 2004 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409z późniejszymi zmianami)

Tryb odwoławczy

Brak


Dodatkowe informacje, uwagi

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy.