Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Powiat Malborski

GN.N.03 - Nieodpłatne przyznanie własności działki dożywotniej siedliskowej wyłączonej przekazanego gospodartwa rolnego w zamian za rentę lub emeryturę

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 • pisemny wniosek ze wskazaniem położenia działki, jej numer, numer KW
 • decyzja o przekazaniu gospodarstwa za świadczenia emerytalno- rentowe
 • tytuł prawny do budynków w wypadku żądania nieodpłatnego przyznania działki pod budynkiem (siedliskowej)
 • postanowienie o stwierdzenie nabycia spadku i zaświadczenie o użytkowaniu działki dożywotniej, gdy z wnioskiem występują następcy prawni

Komórka organizacyjna

Sekretariat Starostwa Powiatowego w Malborku

Pl. Słowiański 17
82-200 Malbork


Termin i sposób realizacji

Nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.


Podstawa prawna

 • Art. 118 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (t. j. Dz. U. z 2008 nr 220 poz. 1413) (działka dożywotnia)
 • Art. 6 ustawy z dnia 24 lutego 1989 r. o zmianie ustawy ubezpieczeniach społecznych rolników indywidualnego członków ich rodzin oraz o zmianie ustawy o podatku rolnym (Dz. U. Nr. 10, poz. 53 ze zm.) (działka siedliskowa)

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku w terminie 14 dni od doręczenie decyzji.


Dodatkowe informacje, uwagi

Szczegółowych informacji udziela się w pok. 30.

Nr tel. 55 646 04 22