Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Powiat Malborski

GN.N.06 - Wydanie decyzji zatwierdzającej klasyfikację

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty


Komórka organizacyjna

Sekretariat Starostwa Powiatowego w Malborku

Pl. Słowiański 17
82-200 Malbork


Termin i sposób realizacji

14 dni


Podstawa prawna

  • Prawo Geodezyjne i Kartograficzne ( Dz. U. 2010 Nr 193 poz. 1287)
  • Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie klasyfikacji gruntów ( Dz. U. 2012 nr 0 poz. 1246 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dniem 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. 2001 nr 38 poz. 454 z późn. zm)

Tryb odwoławczy

Odwołanie do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego w terminie 14 dni o dnia dostarczenia decyzji.


Dodatkowe informacje, uwagi

Szczegółowych informacji udziela się w pok. 30.
Nr tel. 55 646 04 22.