Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Powiat Malborski

GN.N.07 - Wyłączenie użytków rolnych z produkcji rolnej na cele nierolnicze

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty


Komórka organizacyjna

Sekretariat Starostwa Powiatowego w Malborku

Pl. Słowiański 17
82-200 Malbork


Opłaty

Brak


Termin i sposób realizacji

14 dni


Podstawa prawna

Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1205 z późn. zm.)


Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku w terminie 14 dni od doręczenie decyzji.


Dodatkowe informacje, uwagi

Szczegółowych informacji udziela się w pok. 30.

Nr tel. 55 646 04 22