Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Powiat Malborski

GN.N.09 - Zezwolenie na wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

  • Wniosek o wydanie zezwolenia na wykreślenie z księgi wieczystej hipoteki, ciężaru realnego,

Załączniki:

  • odpis z księgi wieczystej,
  • zaświadczenie iż hipoteka – ciężar został spłacony.

Komórka organizacyjna

Sekretariat
Starostwo Powiatowe w Malborku
Pl. Słowiański 17
82-200 Malbork


Opłaty

Brak


Termin i sposób realizacji

W terminie około 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku. Sprawa rozstrzygana jest w trybie cywilnoprawnym i terminy wynikające z kpa nie mają zastosowania.


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz.U. z 2001 r. Nr 124, poz.1361 ze zm.)


Tryb odwoławczy

Brak


Dodatkowe informacje, uwagi

Miejsce załatwienia sprawy:
pokój nr 29
tel. 55 646 0423