Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Powiat Malborski

GN.N.10 - Zwrot wywłaszczonych nieruchomości

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Pisemny wniosek właścicieli lub ich spadkobierców wraz z:

  • dokumentacją związaną z wywłaszczeniem
  • prawomocne postanowienia Sądu o nabyciu spadku

Komórka organizacyjna

Sekretariat Starostwa Powiatowego w Malborku

Pl. Słowiańki 17
82-200 Malbork


Termin i sposób realizacji

Terminy określone są przez ustawę o gospodarce nieruchomościami oraz ustawę kodeks postępowania administracyjnego.


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. – o gospodarce nieruchomości (Dz. U. 2010 r. nr 102 poz. 561).


Tryb odwoławczy

Od decyzji starosty przysługuje odwołanie do wojewody  w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.


Dodatkowe informacje, uwagi

Szczegółowych informacji udziela się w pok. 30.

Nr tel. 55 646 04 22