Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Powiat Malborski

KD.PJ.04 - Wydanie prawa jazdy lub pozwolenia osobie podlegającej kontrolnemu sprawdzeniu kwalifikacji (przywrócenie uprawnienia do kierowania pojazdem cofniętego na okres przekraczający 1 rok lub w związku z utratą kwalifikacji i zwrot zatrzymanego prawa jazdy lub pozwolenia do kierowania tramwajem, którego była pozbawiona na okres przekraczający 1 rok) za pośrednictwem Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 • Wniosek i decyzja o wydaniu prawa jazdy lub pozwolenia
 • opłata za wymianę prawa jazdy – jeżeli jest wymagana wymiana prawa jazdy
 • dowód osobisty
 • orzeczenie lekarskie i psychologiczne stwierdzające brak przeciwwskazań lekarskich i psychologicznych do kierowania pojazdami oraz kurs reedukacyjny – jeżeli są wymagane

Po złożeniu wniosku generowany jest profil kandydata na kierowcę (PKK), z którym zainteresowana osoba udaje się do WORDU w celu umówienia się na egzamin.


Komórka organizacyjna

Starostwo Powiatowe w Malborku
Plac Słowiański 17 
82-200 Malbork

Wydział komunikacji Transportu i Dróg
Stanowisko 1, 2

Tel. 55 646-04-33


Opłaty

 • Prawo jazdy – 100,00 zł (jeżeli wymagana jest wymiana)

Termin i sposób realizacji

od 7 do 30 dni (w przypadku uzyskania pozytywnego wyniku na egzaminie kontrolnym)

Wydanie prawa jazdy lub pozwolenia osobie podlegającej kontrolnemu sprawdzeniu kwalifikacji (przywrócenie uprawnienia do kierowania pojazdem cofniętego na okres przekraczający 1 rok lub w związku z utratą kwalifikacji i zwrot zatrzymanego prawa jazdy lub pozwolenia do kierowania tramwajem, którego była pozbawiona na okres przekraczający 1 rok) za pośrednictwem wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego następuje w drodze decyzji administracyjnej.


Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 24 lutego 2016 roku (Dz. U. z 2016 roku poz. 231).

Ustawa o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2021 roku poz. 1212)


Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje Stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Starosty Malborskiego w terminie 14 dni od jej doręczenia (art. 127 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego).