Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Powiat Malborski

KD.T.03 - Zezwolenie na przewóz osób

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o udzielenie nowego / zmianę posiadanego zezwolenia
 2. Załączniki:
 • proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, godziny odjazdów środków transportowych, długość linii komunikacyjnej, podaną w kilometrach, i odległości między przystankami, kursy oraz liczbę pojazdów, zgodnie z rozkładem  jazdy,
 • schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami,
 • potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych i przystanków, dokonanego z ich właścicielami lub zarządzającymi,
 • zobowiązanie do zamieszczania informacji o godzinach odjazdów na tabliczkach przystankowych na przystankach
 • cennik
 • wykaz pojazdów, z określeniem ich liczby oraz liczby miejsc którymi wnioskodawca zamierza wykonywać przewozy
 • kserokopię licencji
 • dowód wpłaty

Komórka organizacyjna

Sekretariat

Starostwo Powiatowe w Malborku
Pl. Słowiański 17, 82-200 Malbork


Opłaty

Opłatę należy dokonać z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych.

Za wydanie zezwolenia na wykonywanie regularnego przewozu osób pobiera się następujące opłaty:

Okres ważności Obszar gminy Obszar powiatu
do 1 roku 100,- 250,-
do 2 lat 150,- 300,-
do 3 lat 200,- 350,-
do 4 lat 250,- 450,-
do 5 lat 300,- 550,-

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 grudnia 2007r. w sprawie wysokości opłat  za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. Nr 235, poz. 1726).


Termin i sposób realizacji

Do 30 dni.


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (tekst jedn. z 2019r. Dz. U. poz. 2140 z późn.zm).


Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Starosty Malborskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia.