Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Powiat Malborski

AB.05 - Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego B2

Do wniosku o pozwolenie na budowę należy dołączyć:


Komórka organizacyjna

Kancelaria Ogólna Starostwa Powiatowego w Malborku
pl. Słowiański 17, I piętro, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 - 15:30

Telefon- Kancelaria ogólna:

 • 55 646 04 00,

Telefon - Wydział Architektury i Budownictwa:

 • 55 646 04 40
 • 55 646 04 41
 • 55 646 04 42
 • 55 646 04 43

Termin i sposób realizacji

W ciągu 30 dni od daty złożenia zgłoszenia.


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290).


Tryb odwoławczy

Odmowa przyjęcia zgłoszenia robót budowlanych następuje w drodze decyzji, od której służy odwołanie do Wojewody Pomorskiego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia za pośrednictwem Starosty Malborskiego.