Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Powiat Malborski

GN.PODGiK.2 - Wniosek o założenie konta w serwisie WebEWID dla wykonawców prac geodezyjnych

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Wniosek o założenie konta w serwisie WebEWID dla wykonawców prac geodezyjnych


Komórka organizacyjna

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości
Starostwo Powiatowe w Malborku
Plac Słowiański 17
82-200 Malbork


Termin i sposób realizacji

Niezwłocznie, w przypadkach szczególnych termin wcześniej uzgodniony.


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst ujednolicony Dz. U. z 2020r. poz. 2052, z 2021r. poz 922).

Rozporządzenie w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2020r. poz 820).