Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Powiat Malborski

OS.01 - Karta wędkarska uprawniająca do amatorskiego połowu ryb

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Zaświadczenie z Koła Wędkarskiego o zdanym egzaminie na kartę wędkarską oraz zdjęcie legitymacyjne w ilości 1 szt.

Do ww. dokumentów należy załączyć dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty wędkarskiej.

W przypadku, gdy karta wędkarska jest odbierana przez inną osobę – upoważnienie do jej odbioru oraz dowód uiszczenia opłaty za pełnomocnictwo (opłata nie dotyczy małżonków, rodzeństwa, wstępnych i zstępnych)

Do pobrania:

 


Komórka organizacyjna

Sekretariat Starostwa Powiatowego w Malborku, Plac Słowiański 17,
82-200 Malbork lub Wydział Środowiska i Rolnictwa II piętro, pok. 202


Opłaty

Opłata skarbowa w przypadku pełnomocnictwa w wysokości 17 zł (nie dotyczy pełnomocnictw notarialnych oraz podmiotów i osób zwolnionych z opłaty zgodnie z ustawą) zgodnie z częścią IV załącznika do ustawy o opłacie skarbowej. Opłata może być uiszczona w kasie Starostwa tylko kartą bankową lub na konto Urzędu Miasta Malborka BPH S.A. O/Malbork 34 1060 0076 0000 3210 0019 2701


Termin i sposób realizacji

Do 7 dni


Podstawa prawna

Podstawa prawna: art. 2 ust. 2 i art. 21 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (tekst jednolity z 1999 r. Dz. U. Nr 66, poz. 750 ze zmianami)


Tryb odwoławczy

Nie dotyczy


Dodatkowe informacje, uwagi

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia. Nie uzupełnienie dokumentów w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania spowoduje pozostawienie sprawy bez rozpoznania. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. (055) 646-04-37 lub w pokoju 202